Naskah MC Bahasa Jawa Singkat dan Mudah untuk Acara Formal

 Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Ingkang kawulo hormati poro alim soho poro ulama’ ingkang kito to’ati fatwanipun. 

Ingkang kawulo hormati poro pini sepuh soho aji sepuh.

Ingkang kawulo hormati poro bapa-bapak soho ibu-ibu undangan.

Monggo kito panjataken raos pujo puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi kito pinten-pinten rahmat, taufiq hidayah soho inyahipun dumateng kito sedoyo sehinggo wonten dalu puniko kito saget makempal ing mriki kanti mboten wonten halangan setunggal punopo. 

Sholawat serta salam mugi-mugi kunjuk dumateng nabi muhammad SAW. Ingkang mbeto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman islamiyah engkang kito rasaaken sak meniko, soho engkang kito tunggu-tunggu syafaatipun wonten yaumil Qiyamah Amin. 

Wonten mriki kuwulo minegkani pranoto hadicoro badhe maosaken susunan acoro wonten dalu puniko:

Acara ingkang sepindah, pembacaan arwah oleh  ustadz abdumar

Acara ingkang kaping kalih, pembacaan yasin oleh ustadz Mislan Somad

Acara ingkang kaping tigo, pembacaan tahlil oleh ustadz Abdul Wahid

Acara ingkang kaping sekawan, mauidloh khasanah sekaligus do’a oleh ustadz Suparman

Acoro engkang sepindah enggeh puniko pembukaan, monggo acoro wonten dalu puniko kito bikak kanthi wosan ummul kitab, ‘ala hadiniyyah assholihah alfatihah...

Kito lajengaken acoro engkang kaping kaleh enggeh puniko wosan yasin dumateng ustadz Mislan Somad. Dumateng panjenenganipun kulo sumanggaaken... 

Meniko kolo wau wosan ayat-ayat yasin mugi-mugi saget nambah lancaripun acoro wonten dalu puniko. 

Acoro engkang kaping tigo enggeh puniko tahlil, dumateng panjenenganipun ustadz Abdul Wahid kulo sumanggaaken… 

Mekaten kolo wau wosan tahlil. Dilajengaken acoro engkang kaping sekawan enggeh puniko  mauidloh khasanah sekaligus do’a dumateng ustadz Suparman kulo sumanggaaken... 

Acoro engkang terakhir inggih puniko penutup, monggo acoro ing dalu puniko kito tutup kanthi waosan hamdalah… 

Mekaten saking kawulo menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo kulo nyuwun agungin pangapunten...

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Sumber : klikbondowoso.pikiran-rakyat.com 


0 Komentar